Member list ( IT 2005-2009 )

Abraham Jason Samuel
Vrinda P Chandran
Ajith V
Sooraj B.H
Rahul R Pillai
Linda Salim
Selin Sam
Gishnu K Nair
Asha V.S
Sonia G
Girish Kumar
Newin Mariam Thomas
Shanthi Rebecca Varghese
Shiras Mon S
Shemeer Khan Y
Neethi Kishore
Rajani R
Akhil Mohandas
Kripa I.P
Chaithra Sasidharan S
Vineetha V.S
Ancy C.S
Swetha Rachel Sajan
Arathy G
Riya George
Suma Lakshmi S
Karthika Nair
Jeeva S
Riji Rasheed
Praveen J
Nandagopan G
Afzal Nazim
Richie N
Vinu Saifudeen
Vipin A
Arun Kumar S
Neethu B John
Swathy Suresh Bhymi
Binoj B
Firosh F Miranda
Ranya Sain
Nithin Nelson
Mahesh K.G
Jayakrishnan R
Fahad Mukthar
Fazal Mukthar