Member list ( ECE 2005-2009 )

Ajith Kumar R
Amaljith T.A
Amith G
Anish Raj
Anish Thomas
Anup Jacob
Anzeeb Shah
Arun S.R
Azhar Abdul Khader Salam
Girish M
Haris Huzairsha
Jithin Thomas
Lajeesh V
Lasil S
Leo K Yohan
Maneesh Mohan
Mithun K. Thomas
Praveen David
Rahoof Rahim
Rahul C.S
Ranjith Nair
Renjith N.A
Roubin Thomas
Shanu S
Sidhiq S
Sooraj Sudarsan
Sreehari S
Sreejish E K
Sreeju S
Suraj K
Unnikrishnan S
Uwaize Kamar
Vikhnanath S V
Ajna Jaleel
Anusha Mary James
Aswathy G
Deepthi S
Dhanya R
Divya s K
Geethu Mohan
Jincy Joppachan
Neethu Mohan
Rethisree R
Shejina Shajahan
Sherin Susan Samuel
Sini Rajappan
Sreejitha B
Steffi Rose Punnoose
Sumina Saligh
Tany Antony
Thasneem Abdul Nazer
Sarith Raj S
Hari M P